OISHIKU KAJITSU YOGURT HALLOWEEN PACKAGE
2018.10.2

OISHIKU KAJITSU YOGURT HALLOWEEN PACKAGE
OHAYO NYUGYO

PACKAGE DESIGN