SUNTORY SUBARASHII KAKO NI NAROU_NEWSPAPER AD
2023.03.27

we designed the newspaper ad for SUNTORY

creative direction by YUKARI OKA, NAOKA NUKUI, KOTA TOHATA
copywriting by MEGUMI OTA
planning by SHIMPEI MIZUMOTO
art direction by KENJIRO SANO
art direction and graphic design by YUMI KATORI
illustration by RYO TAKEMASA
produce by YOHEI NOGUCHI, HIROYUKI MARUYAMA

more info, SUBARASHII KAKO NI NAROU
www.suntory.co.jp/company/subarashiikako/

SUNTORY KIRITTO KAJITSU_#IIKOTO SHIKA NAIJAN
2023.03.27

we designed the new campaign for SUNTORY

creative direction by YUKARI OKA, KOTA TOHATA

copywriting by MEGUMI OTA
planning by SHIMPEI MIZUMOTO

art direction by KENJIRO SANO

art direction and graphic design by YUMI KATORI

photograph by FUMIHITO KATAMURA, NAOHIKO HOSHINO
produce by MAKI AGO, YUJI KITAHARAmore info, KIRITTO KAJITSU
https://twitter.com/suntory_tennen/status/1639779195067801601
www.suntory.co.jp/water/tennensui/kiritto/

SUNTORY KIRITTO KAJITSU_BANNER
2023.03.27

we designed the new campaign for SUNTORY

creative direction by YUKARI OKA, KOTA TOHATA

copywriting by MEGUMI OTA
planning by SHIMPEI MIZUMOTO

art direction by KENJIRO SANO

art direction and graphic design by YUMI KATORI

photograph by ORIE ICHIHASHI, NAOHIKO HOSHINO
produce by MAKI AGO, YUJI KITAHARAmore info, KIRITTO KAJITSU
www.suntory.co.jp/water/tennensui/kiritto/

SUNTORY KIRITTO KAJITSU_GRAPHIC
2023.03.27

we designed the new campaign for SUNTORY

creative direction by YUKARI OKA, KOTA TOHATA

copywriting by MEGUMI OTA
planning by SHIMPEI MIZUMOTO

art direction by KENJIRO SANO

art direction and graphic design by YUMI KATORI

photograph by ORIE ICHIHASHI, NAOHIKO HOSHINO
produce by MAKI AGO, YUJI KITAHARAmore info, KIRITTO KAJITSU
www.suntory.co.jp/water/tennensui/kiritto/

SUNTORY KIRITTO KAJITSU_TVCM AND BUMPER
2023.03.27

we designed the new campaign for SUNTORY

creative direction by YUKARI OKA, KOTA TOHATA

copywriting by MEGUMI OTA

planning by SHIMPEI MIZUMOTO

art direction by KENJIRO SANO

art direction and graphic design by YUMI KATORI

film direction by NAOMI IZUMIDA

directer of photography by FUMIHITO KATAMURA

produce by MAKI AGO, YUJI KITAHARAmore info, KIRITTO KAJITSU
https://youtu.be/Y_cY0as1lQA
www.suntory.co.jp/water/tennensui/kiritto/

USAGI NAMI WO HASHIRU_TEASER MOVIE
2023.03.17

we designed teaser movie for USAGI NAMI WO HASHIRU, NODA·MAP

creativedirection & artdirection by KENJIRO SANO
graphic design by TAKAHIRO SOGA
filmdirection by SEIICHI OGAWA
production managementby AIRI TADANO [GEEK PICTURES]
produce by MAMORU INAGAKI [GEEK PICTURES]

more info, USAGI NAMI WO HASHIRU
www.nodamap.com/usagi

TEASER MOVIE
www.nodamap.com/usagi/movie

GRADUATION AWARD CERTIFICATE 2023_TAMA ART UNIVERSITY DEPT OF INTEGRATED DESIGN
2023.03.15

we designed certificates for Tama Art University dept of INTEGRATED DESIGN

creative direction by KENJIRO SANO
art direction and graphic design by YUMI KATORI, HIROYUKI MURAMATSU

more info, INTEGRATED DESIGN
integrated.jp

GRADUATION AWARD TROPHY 2023_TAMA ART UNIVERSITY DEPT OF INTEGRATED DESIGN
2023.03.15

we designed trophies for Tama Art University dept of INTEGRATED DESIGN

creative direction by KENJIRO SANO
art direction and graphic design by YUMI KATORI
product design by NAOTO FUKASAWA, TSUNAO NAGASAKI

more info, INTEGRATED DESIGN
integrated.jp

GA TECHNOLOGIES
2023.03.13

we designed the logotype for GA TECHNOLOGIES

creative direction, art direction by KENJIRO SANO
art direction, graphic design by YUMI KATORI

more info, GA TECHNOLOGIES
www.ga-tech.co.jp

GA TECHNOLOGIES_POSTER
2023.03.13

we designed the poster for GA TECHNOLOGIES

creative direction, art direction by KENJIRO SANO
art direction, graphic design by YUMI KATORI, HIROYUKI MURAMATSU

more info, GA TECHNOLOGIES
www.ga-tech.co.jp