MERCARI
BRANDING MERCARI STATION

mercari _ BRANDING MERCARI STATION :
We designed advertising for mercari station, shinjuku marui

creative direction by KAZUHIRO MATSUI(TYO SPARK)
art direction by KENJIRO SANO
copywriting by SHINICHI FUKUSATO(ONE SKY)
graphic design by YUMI KATORI / HIROYUKI MURAMATSU
photograph by MIKIYA TAKIMOTO
account by RIE KOBAYASHI / YUKA EBIHARA / KANO TSUTSUMI / KUREHA SUZUKI / YUYA TANAKA(TYO)
produce by ATSUSHI SUZUKI

more info, mercari station
pj.mercari.com/station