SUNTORY GREEN DA.KA.RA
MILK TO KAJITSU_GIFT BOX

SUNTORY GREEN DA.KA.RA MILK TO KAJITSU :
We designed the new campaign for GREEN DA.KA.RA MILK TO KAJITSU, SUNTORY

creativedirection by RYUICHIRO AKAMATSU(dentsu)
planning by TSUYOSHI HASHIMOTO / CHIEMI MANAKO(dentsu)
artdirection by KENJIRO SANO
graphic design by TAKAHIRO SOGA
photography by MIE MORIMOTO
photoretouch by TOMOMI MORIMOTO
produce by HIDEAKI IWAI / SOUHEI HIGASHI(dentsu creative X)

more info, SUNTORY GREEN DA.KA.RA MILK TO KAJITSU
suntory.co.jp/greendakara/milk