PARCO
SEKAI WA HITORI _ BOOK
PHOTOGRAPH BY TAMOTSU FUJII, SHINYA SATO