KOKUYO NO YOKOKU
CAMPUS NOTE

KOKUYO NO YOKOKU:
we designed the notebook for KOKUYO

creative direction by KAZUAKI HASHIDA
planning by NARUHIRO GOMPA
art direction by KENJIRO SANO
art direction, graphic design by YUMI KATORI
produce by JUN ISHIKAWA,WATARU KOYANAGI, KEIKO NISHIZAWA, RYUYA FUCHIGAMI(graphic)
production management by YURI SAKANE

more info, KOKUYO
brand.kokuyo.co.jp