ZEITAKU KAJITSU YOGURT
ICHIGO

ZEITAKU KAJITSU:we designed package for OHAYO DAIRY PRODUCTS CO., LTD.

creativedirection and artdirection by KENJIRO SANO
graphic design by TAKAHIRO SOGA
illustration by TOSHIAKI WATANABE

more info, ZEITAKU KAJITSU YOGURT ICHIGO
ohayo-milk.co.jp/zeitaku kajitsu/ichigo