@gian_papa2021

@gian_papa2021 : we designed the new campaign for SUNTORY

creative direction by YUKARI OKA / KOTA TOHATA
copywriting by MEGUMI OTA
planning by SHIMPEI MIZUMOTO
art direction by KENJIRO SANO
art direction / graphic design by YUMI KATORI
produce by MAKI AGO / YUJI KITAHARA

more info, @gian_papa2021
twitter.com/gian_papa2021

©Fujiko-Pro