SUNTORY GREEN DA.KA.RA
OYAKO KOUKAN NIKKI

we designed japonica notebook for GREEN DA.KA.RA, SUNTORY

artdirection by KENJIRO SANO
graphicdesign by TAKAHIRO SOGA
illustration by SACHIKO TEMMYO

more info. SUNTORY GREEN DA.KA.RA_OYAKO KOUKAN NIKKI
suntory.co.jp/dakara-japonica