ZEITAKU KAJITSU ICE BAR
2018.03.29

ZEITAKU KAJITSU ICE BAR
OHAYO NYUGYO

PACKAGE DESIGN

OISHIKU KAJITSU ICE
2018.03.29

OISHIKU KAJITSU ICE
OHAYO NYUGYO

PACKAGE DESIGN

SUNTORY CORPORATE ADVERTISING MIZU TO IKIRU
2018.03.22

SUNTORY CORPORATE ADVERTISING
MIZU TO IKIRU

ART DIRECTION, DESIGN

http;//www.suntory.co.jp/MIZUTOIKIRU/