BOUM! BOUM! BOUM! SHINGO KATORI NEWSPAPER AD
2019.02.20

BOUM! BOUM! BOUM!
SHINGO KATORI

3.15-6.16 @ IHI AROUND TOKYO

ART DIRECTION, DESIGN

boum3.com

BOUM! BOUM! BOUM! SHINGO KATORI
2019.02.20

BOUM! BOUM! BOUM!
SHINGO KATORI

3.15-6.16 @ IHI AROUND TOKYO

LOGO DESIGN

boum3.com

PARCO SEKAI WA HITORI _ POSTER
2019.02.20

PARCO
SEKAI WA HITORI
POSTER

ART DIRECTION, DESIGN

PHOTOGRAPH BY TAMOTSU FUJII

www.parco-play.com/s/program/sekai/

KINCHAN NO AD LIB DE SHOW
2019.01.24

KINCHAN NO AD LIB DE SHOW
NHK

SET DESIGN

KINCHAN NO AD LIB DE SHOW
2019.01.7

KINCHAN NO AD LIB DE SHOW
NHK

ART DIRECTION, DESIGN

SoftBank for Biz
2018.12.21

SoftBank
SoftBank for Biz

www.softbank.jp

ART DIRECTION, DESIGN

audible
2018.12.20

audible
an amazon company

ART DIRECTION, DESIGN

www.audible.co.jp

Mr.dib
2018.12.20

audible
an amazon company

Mr.dib

ART DIRECTION, DESIGN

www.audible.co.jp

DAOKO 3RD ALBUM SHITEKI-RYOKO
2018.12.11

DAOKO 3RD ALBUM SHITEKI-RYOKO
2018.12.12 WED RELEASE
TOY’S FACTORY

http://daoko.jp/

PHOTOGRAPH BY MIKIYA TAKIMOTO

ART DIRECTION, DESIGN

DAOKO 3RD ALBUM SHITEKI-RYOKO ADVERTISING
2018.12.10

DAOKO 3RD ALBUM SHITEKI-RYOKO ADVERTISING
2018.12.10 MON – 12.16 SUN
@KEIO INOKASHIRA LINE SHIBUYA STATION

PHOTOGRAPH BY MIKIYA TAKIMOTO

ART DIRECTION, DESIGN