DAOKO 2ND ALBUM THANK YOU BLUE
2017.11.24

DAOKO 2ND ALBUM
THANK YOU BLUE

ART DIRECTION, DESIGN

GINZA SIX
2017.11.21

GINZA SIX
Christmas Gift Ideas for 2017
ART DIRECTION, DESIGN

ZEITAKU KAJITSU
2017.11.17

ZEITAKU KAJITSU
OHAYO NYUGYO
PACKAGE DESIGN