ZEITAKU SEINYU YOGURT
2018.10.2

ZEITAKU SEINYU YOGURT
OHAYO NYUGYO

PACKAGE DESIGN

OISHIKU KAJITSU YOGURT HALLOWEEN PACKAGE
2018.10.2

OISHIKU KAJITSU YOGURT HALLOWEEN PACKAGE
OHAYO NYUGYO

PACKAGE DESIGN

BY THE RUGBY
2018.09.27

BY THE RUGBY
MARUNOUCHI 15-CHOME PROJECT

ART DIRECTION, DESIGN