ZEITAKU KAJITSU
2017.11.17

ZEITAKU KAJITSU
OHAYO NYUGYO
PACKAGE DESIGN

ATARASHII CHIZU
2017.10.24

ATARASHII CHIZU

ART DIRECTION, DESIGN

SOCIOLOGY OF THE FUTURE #20
2017.10.19

VERY  11.2017
KOBUNSHA

SOCIOLOGY OF THE FUTURE
BY NORITOSHI FURUICHI
#20