SUNTORY GREEN DA.KA.RA 2020
NECCHU-SHO TAISAKU CAMPAIGN_TVCM

SUNTORY GREEN DA.KA.RA 2020_NECCHU-SHO TAISAKU CAMPAIGN_TVCM :
We designed the new campaign for GREEN DA.KA.RA, SUNTORY

film direction by WAKANA SUZUKI
creativedirection by RYUICHIRO AKAMATSU(dentsu)
copywriting by MIWAKO HOSOKAWA(dentsu)
planning by TSUYOSHI HASHIMOTO(dentsu)
artdirection by KENJIRO SANO
graphic design by TAKAHIRO SOGA
photograph by ORIE ICHIHASHI
produce by HIDEAKI IWAI / SOUHEI HIGASHI(dentsu creative X)

more info, SUNTORY GREEN DA.KA.RA suntory.co.jp/greendakara