OISHIKU KAJITSU ICE UNSHU MIKAN

OISHIKU KAJITSU ICE UNSHU MIKAN : We designed new package for OISHIKU KAJITSU ICE, OHAYO

artdirection by KENJIRO SANO
graphic design by TAKAHIRO SOGA
illustration by TOSHIAKI WATANABE

more info, OISHIKU KAJITSU ICE UNSHU MIKAN
www.ohayo-milk.co.jp/ice