ZEITAKU KAJITSU MARUGOTO GRAPE & YOGURT

ZEITAKU KAJITSU MARUGOTO GRAPE & YOGURT : We designed new package for ZEITAKU KAJITSU , OHAYO

creative direction and artdirection by KENJIRO SANO
graphic design by TAKAHIRO SOGA
illustration by TOSHIAKI WATANABE

more info, ZEITAKU KAJITSU MARUGOTO GRAPE & YOGURT
ohayo-milk.co.jp/yogurt