ZEITAKU KAJITSU
MARUGOTO BLUEBERRY & YOGURT

we designed renewal package for ZEITAKU KAJITSU MARUGOTO BLUEBERRY & YOGURT,
OHAYO DAIRY PRODUCTS CO., LTD.

creativedirection and artdirection by KENJIRO SANO
graphic design by TAKAHIRO SOGA
illustration by TOSHIAKI WATANABE

more info, ZEITAKU KAJITSU MARUGOTO BLUEBERRY & YOGURT
ohayo-milk.co.jp/zeitaku kajitsu/blueberry